Atelier van Herinnering

Atelier van Herinnering is een educatie-omgeving voor onderwijs over de Tweede Wereldoorlog en de betekenis van die oorlog in de ingewikkelde tijd waarin we nu leven. Bijzonder aan Atelier is dat theaterteksten de basis vormen voor de verdieping van het onderwijs. De meer dan honderd teksten van Atelier van Herinnering komen voort uit de jongerenprojecten van Theater Na de Dam, waarin jongeren door heel Nederland en Europa gebaseerd op ontmoetingen met ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog voorstellingen maken. In alle teksten worden persoonlijke verhalen in relatie tot het nu verteld.

Atelier van Herinnering is geschikt voor het VO, MBO en theateronderwijs en is na aanmelding gratis te gebruiken.

Je kunt met Atelier van Herinnering:

  • Verhalen over o.a. bezetting, Jodenvervolging, onderduik, bevrijding en de toenmalige koloniën lezen en bespreken
  • De lokale geschiedenis invoelbaar maken met verhalen uit je eigen buurt
  • De Nationale Dodenherdenking bevragen en verdiepen met een filosofisch groepsgesprek
  • Theaterteksten gebruiken om via spel te reflecteren op de Tweede Wereldoorlog
  • Leerlingen en studenten uitdagen zich in te leven in verschillende personages met elk hun eigen verhaal
  • Een tekst selecteren en daarmee direct zelf aan de slag gaan
  • De lesbrief kiezen die bij jouw vak past
  • Een theatermaker uitnodigen om samen een uitgebreider traject in de klas vorm te geven